Pages

29 Şubat 2012 Çarşamba

Ortalama aktif oturumlar(Average Active Sessions - AAS) ile ani yüklerin zaman aralıklarının bulunması

“Ortalama Aktif Oturumlar”(Average Active Session - AAS) metriği, Oracle veritabanının tüm  çalışma performansının ölçümünde olağandışı bir şekilde basit ve bir o kadar kullanışlı şekilde hizmet sunmaktadır.  AAS metriği, kısaca “DB Time” değerinin “işlem süresi-elapsed time” değerine bölünmesiyle tanımlanmaktadır.

Sırayla, “DB Time”, hem CPU üzerinde hemde boşta olmayan bekleme durumlarında sıkışmış tüm oturumlar tarafından harcanan zaman olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, “DB Time” tüm aktif oturumlar tarafından harcanan zamanların toplamı olarakta düşünülebilir.

Mesela, bir dakikalık gözlem süresince aktif olan dört oturum olduğunu düşünelim. Her bir oturum toplamda dört dakikalık “DB Time” değerini vercek şekilde numeratörde birer dakikalık toplam  “DB Time” değerine karşılık gelecektir. Bu örnekte, “geçen süre”  paydası bir dakikadır. Her iki değerin bölümü AAS değeri olarak 4 sonucunu vermektedir. Bu örnektende görüldüğü gibi, 4 AAS metriği 4 aktif oturuma sahip olmaya karşılık gelmektedir. Bu örnekte, ortalama olarak dört aktif oturum bulunmaktadır.

Eğer bu örneği çeşitli dönemlerde aktif durumda olan daha fazla oturum ilave ederek genelleştirirsek, AAS metriğinin hesaplaması gözlem periyodu süresince hala ortalama sayıda aktif  oturumlar hakkında bir fikir verecektir. 

AAS metriği CPU sayısı ile kıyaslandığında oldukça kullanışlı olmaktadır.  Eğer AAS metriği CPU sayısını çok aşarsa, bu durumda veritabanı performansı zarar görecektir. Öte yandan, eğer AAS metriği belirgin şekilde CPU sayısından düşükse, o zaman veritabanı performansı iyi olacaktır. Veritabanı perfomansını sekteye uğratan üst sınırdaki AAS metriğinin eşikdeğeri, uygulamanın davranışına ve son kullanıcıların beklentilerine bağlıdır. Bu yüzden, bu eşikdeğeri uygulama bağlamında belirlenmelidir. AAS eşikdeğeri belirlendiğinde, bu metrik oldukça güvenilir, hazır biçimde bütün veritabanı performans sorunlarının teşhisinde hizmet verecektir. Aslında, “DB Time“ metriğinin düşürülmesi Oracle ADDM iyileştirme aracının yegane hedefi olmaktadır.

2 Şubat 2012 Perşembe

Oracle 11.2.0.2 Data Guard performansını genel olarak değerlendirmek

Oracle 11.2.0.2 Data Guard standby veritabanlarını yapıya ilave ettikten sonra birincil veritabanı performansını doğru şekilde değerlendirmek için,  aynı uygulama profili ve yüklemesiyle Dataguard yapılandırmasının öncesinin ve  sonrasının V$SYSMETRIC_SUMMARY  görünümünden ve AWR snapshotlarından alınacak istatistik geçmişleriyla kıyaslanması gerekmektedir.

Data Guard standby uygulaması öncesinde ve sonrasında uygulama profilini değerlendirmek için aşağıdaki istatistikler kıyaslanabilir:

·         İşlem başına fiziksel okuma
·         İşlem başına fiziksel yazma
·         İşlem başına CPU kullanımı
·         İşlem başına redo üretimi

Uygulama performansını değerlendirmek için aşağıdaki istatistikler kıyaslanabilir:

·         Saniye başı redo üretimi veya redo oranı
·         Saniye başı kullanıcı commit işlemi veya saniye başı işlem
·         Saniye başı veritabanı zamanı
·         İşlem başına yanıt süresi
·         SQL servisi yanıt süresi