Pages

22 Aralık 2012 Cumartesi

SQL Performance Analyzer ile SQL komutlarının performans gelişimlerinin izlenmesi

Oracle Database 11g Sürüm 1 (11gR1)  sürümü ile kullanıma sunulan SQL Performance Analyzer aracı, zayıf performans gösteren SQL komutlarının mevcut durumu ve gerekli düzeltme işlemi sonunda  performanslarında meydana gelen değişimleri test ortamında kıyaslayarak, kaynak kullanımında ve çalıştırma planı maliyetinde meydana gelen olumlu/olumsuz gelişimleri okunabilir rapor formatında hazırlayarak, veritabanı yöneticilerine SQL cümlelerinin iyileştirilmesinin veritabanı üzerinde olumlu etkisini kolayca görmesini sağlanır. SQL Performance Analzyer aracında kıyaslama için önceki ve sonraki olarak adlandırılan iki tür şablon kullanılmaktadır. “Önceki” kelimesinden kasıt;  herhangi bir iyileştirme yapılmadan çalıştırılan zayıf SQL komutlarının mevcut durumudur.  “Sonraki” ise; gerekli  yapısal iyileştirme yapıldıktan sonra bu konfigürasyon değişikliğinin sistem üzerinde ne tür performans geliştirmesi yapacağının testine imkan veren bir analiz ve simülasyon metodudur.

Bu makelede, zayıf SQL komutlarının“önceki” ve “sonraki” arasındaki performans değişimlerini  kıyaslama simülasyonu yer alacak ve performans değişim sonuçlarının zengin formatta raporlanması bir örnek ile yapılandırılacaktır. Oracle Enterprise Manager(OEM) grafiksel arayüzünde yer alan adım-adım sihirbazlar yardımıyla oluşturulacak olan SQL Performans Analyzer görevinde “önceki “ve “sonrası” arasındaki değişikliklerinin kıyaslama simülasyonu kolayca yapılmaktadır. Bu işlem için izlenecek adımlar aşağıda sırasıyla  yer almaktadır.
  • Oracle veritabanındaki örnek yükü kapsayacak olan zayıf performansa sahip SQL komutlarının yakalanması(SQL Tuning setler yardımıyla).
  • Mevcut veritabanı sistemini kullanarak “önceki” olarak adlandırılan imajı/şablonu oluşturmak için örnek işyükünün mevcut performans etkisinin belirlenmesi.
  • Oracle veritabanı sisteminde yapılan yapısal değişiklik sonucunda mevcut işyükünün “sonraki” durumuna karşılık değişim göstermiş performansının test edilmesi.
  • Yapılan yapısal değişim sonucu hangi işyükü komponentlerinde pozitif veya negatif yönde değişim meydana geldiğinin bulunması için “önceki” ve “sonraki” arasında kıyaslamanın yapılması ,ayrıca hangi işyükü komponentleirnde  değişiklik olmadığının tespiti.
  • Zayıf performans gösteren SQL komponentlerinin nasıl en iyi şekilde düzeltileceğinin belirlenmesi, böylece yeni ortamda bu SQL komutlarının en iyi şekilde çalışacağından emin olunması.
SQL Performance Analyzer aracının çalışmasını göstermek için,  bu yazıda kullanılacak olan örnek tabloların oluşturulması ve SQL komutlarının beliritildiği adımları, “önceki” ve “sonraki” değişim simülasyonları ile birlikte aşağıdaki gibi yapılandıracağım.

5 Aralık 2012 Çarşamba

Uptime izleme aracı ile inaktif oturumların izlenmesi

Uptime izleme aracı ile Oracle veritabanında inaktif oturumlar hakkında uyarıları emaille almak oldukça kolaydır. Bu işlem için uptime izleme aracı içinden “Add service monitor” ile Oracle (basic checks) servisini seçmek yeterlidir. Ardından script altından inaktif oturumlar mevcutsa TRUE değerini döndürecek olan SQL komutunu tanımlanabilir. Servis kıyaslama alanında da değer olarak FALSE tanıtılırsa, ters bir durum oluşma durumunda uptime izleme aracı otomatik email ile bu durumu kritik alert seviyesinde ilgili profile bildirecektir.

 Alttaki örnekte 2 saatten fazla zamandır veritabanına bağlı inaktif oturum olduğunda anında emaille alert olarak döndürecek örnek yer almaktadır.Uptime ile ilgili geniş bilgiye http://www.uptimesoftware.com/resources.php adresinden erişilebilir.