Pages

11 Ağustos 2011 Perşembe

Dataguard ortamında RMAN silme(deletion) ilkesinin yapılandırılması

Dataguard ortamında RMAN arşivlog silme(deletion) ilkesini tek bir merkez noktadan kontrol etmek için aşağıdaki adımlar izleyenebilir.

“Archivelog deletion” ilkesinin yapılandırılması
APPLIED ON STANDBY – Zorunlu standby olarak belirlenen standby sunucusu üzerinde uygulanan arşivlenmiş logları silmek üzere flash recovery alanını etkinleştirir.

NONE – Üçüncü derece cihazlara yedeklenen ve yapılandırılmış backup retention ilkesina bağlı olarak geçerliliğini yitirmiş arşivlenmiş logları silmek üzere flash recovery alanını etkinleştirir. Bu varsayılan ayardır.

CLEAR – Silme ilkesini temizler ve konfigürasyonu varsayılan değere döndürür.

Mevcut silme ilkesini izlemek
Veritabanının mevcut silme ilkesinin değerini görmek için alttaki sorgu çalıştırılır.

SELECT NAME, VALUE FROM V$RMAN_CONFIGURATION WHERE
NAME LIKE '%ARCHIVELOG DELETION POLICY%';

NAME                             VALUE
--------------------------      --------------
ARCHIVELOG DELETION POLICY TO   APPLIED ON STANDBY

Bunun yanında mevcut konfigürasyon RMAN SHOW ARCHIVELOG komutu ilede bulunabilir.

RMAN> SHOW ARCHIVELOG DELETION POLICY

RMAN konfigürasyon komutları;

CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO APPLIED ON STANDBY;

Yedeklemenin standby veritabanından yapıldığı durumlarda:
Aşağıdaki komut primary veritabanınından çalıştırılır.

RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO NONE;

Aşağıdaki komut her bir standby sunucuya bağlandıktan sonra çalıştırılmalıdır.

RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO APPLIED ON STANDBY;

Silme ilkesinin bir rol taşımasından sonra yeniden yapılandırılması:
Yedeklemenin yapılmadığı diğer standby sunucularda bu yapılandırmanın yapılmasıyla, bütün uzak standby hedeflere etki etmek üzere bu standby veritabanındaki arşivlenmiş logların otomatik silinmesi ilkesi devreye girer. Varsayılan olarak, bu yapılandırma en azından bir uzak hedefin zorunlu olarak atanmasını gerekli kılar.  Flash recovery alanının yeni dosyalar tarafından yeniden kullanılmak üzere tahsisi gerektiğinde, mevcut arşivlenmiş loglar silinir. Eğer bu standby hedef ulaşılmaz olursa, zorunlu standby hedefi  primary veritabanına negatif yönde etki edebilir.

Yedeklerin alındığı standby veritabanında RMAN silme ilkesinin yapılandırması işlemi aşağıdaki gibidir;

Yedeklerin alınması istenen fiziksel standby veritabanınında aşağıdaki komut çalıştırılır.

RMAN> CONFIGURE DELETION POLICY TO NONE;

Arşivlenmiş logların ne zaman silineceği CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY COMMAND komutu ile belirlenir. Logların standby siteden yedeklenmesinden itibaren, log silme ilkesi için NONE tanımlanmalıdır.  Bu şekilde, yeni yedekler veya yeni arşiv loglar için ilave alan gerektiği durumlarda,  retention periyodu dışında kalan veya teybe zaten yedeği alınmış olan standby veritabanındaki arşivlenmiş loglar için otomatik silme ilkesi etkin olacaktır.

Yedeklemenin yapılmadığı diğer standby veritabanlarında ve primary veritabanında ise aşağıdaki komut çalıştırılmalıdır;

RMAN> CONFIGURE ARCHIVELOG DELETION POLICY TO APPLIED ON STANDBY;

*** Switchover veya failover durumunda veritabanı rolü değişeceğinden dolayı ilgili CONFIGURE komutları hem primary hemde standby veritabanlarında yeniden çalıştırılmalıdır. ***

1 yorum: