Pages

15 Haziran 2011 Çarşamba

Eşzamanlı redo taşıma cevap süresinin izlenmesi

V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAM görünümü her bir redo taşıma hedefi için taşıma esnasındaki cevap süresi bilgilerini kaydeder. Bu cevap süresi verisi, eşzamanlı redo taşıma yöntemiyle gönderilen redo taşıma mesajlarında iyileştirme yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa birden fazla standby veritabanı olan ve primary veritabanı ile WAN bağlantısı yoluyla veri iletişimi yapan standby sunucularda bu değerin ölçümü proaktif iyileştirme için önem kazanmaktadır.

Her istikametteki veri, her bir cevap süresi bir satırdan olmak üzere dizi dizi satır serilerinden meydana gelir. Kayıt tutmayı kolaylaştırmak için 300 saniyeden düşük cevap süreleri en yakın tam sayıya yuvarlanır. 300 saniyeden büyük cevap süreleri ise 600,1200,2400 veya 9600 saniyeye yuvarlanır.

Her bir satır 4 kolondan meydana gelir. FREQUENCY, DURATION, DEST_ID ve TIME. FREQUENCY kolonu, gözlemlenen belirli cevap süresinin sayısını tutar. DURATION kolonu ise cevap süresine karşılık gelir. TIME kolonu satır en son güncellendiğinde alınan zaman mührünü tutar.

Bu görünümden elde edilecek cevap süresi verisi, redo kaynak veritabanında işlem çıktısına etki eden eşzamanlı redo taşıma yöntemi performans sorunlarını belirlemekte oldukça kullanışlıdır. Aynı zamanda bu sonuçlar NET_TIMEOUT değerini iyileştirmektede kullanılmaktadır. Aşağıdaki örnekler LOG_ARCHIVE_DEST_2 parametresine dayanan 2 numaralı istikamet için sorgulama yollarıdır.Başka bir LOG_ARCHIVE_DEST_n istikametine sorgu çekmek için DEST_ID değerini bu  istikamet numarası ile belirtebilirsiniz.

Redo kaynak veritabanında(primary) 2 numaralı istikamet için cevap süresi histogramını görmek için;
SQL> SELECT FREQUENCY, DURATION FROM
      2> V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAM WHERE DEST_ID=2 AND
            FREQUENCY>1;

Redo kaynak veritabanında(primary) 2 numaralı istikamet için en yavaş cevap süresini görmek için;
SQL> SELECT MAX(DURATION) FROM V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAM
      2> WHERE DEST_ID=2 AND FREQUENCY>1;

Redo kaynak veritabanında(primary) 2 numaralı istikamet için en hızlı cevap süresini görmek için;
SQL> SELECT MIN( DURATION) FROM V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAM
    2> WHERE DEST_ID=2 AND FREQUENCY>1;

En yüksek gözlenen cevap süresi, bu hedef için en yüksek NET_TIMEOUT değerini aşamaz. Çünkü eğer NET_TIMEOUT değerinde belirtilen sure(saniye değeri) içinde redo taşıma mesajına cevap verilmezse redo taşıma modu oturumları sonlandırılır. Maksimum uygunluk yönetimi etkin olduğu zaman NET_TIMEOUT değeri işlem görmektedir.

LOG_ARCHIVE_DEST_2='SERVICE=orclprm SYNC LGWR REGISTER  NET_TIMEOUT=40  COMPRESSION=ENABLE VALID_FOR=(ONLINE_LOGFILE, PRIMARY_ROLE)DB_UNIQUE_NAME=orclprm'

Bu noktada, NET_TIMEOUT değerini  V$REDO_DEST_RESP_HISTOGRAM görünümü sonucunda  elde edilen en yüksek cevap süresinden biraz yükseğe çekmek faydalı olacaktır.

0 yorum:

Yorum Gönder