Pages

7 Haziran 2011 Salı

Shared server yapısında başlangıç dispatcher sayısını ayarlama

Instance başladığında işleme girecek dispatcher sayısının kontrolü DISPATCHER sıfatı ile kontrol edilir. Başlangıç dispatcher sayısını hesaplamak için alttaki formül kullanılabilir.

 dispatcher sayısı  =  maksimum eşzamanlı oturum sayısı / her bir dispatcher için bağlantı sayısı

  • Örneğin, TCP/IP üzerinden 3,000 eşzamanlı bağlantı ve her bir proses için 1,000 bağlantının destekleneceği shared server mimarisinde en az 4 dispatcher ayarlanmalı ve spfile içerisinde alttaki gibi eklenmelidir. Performansa bağlı olarak dispatcher sayısı arttırılabilir.
DISPATCHERS="(PROTOCOL=TCP)(DISPATCHERS=4)(CONNECTIONS=1000)"

  • Sunucu üzerinde birden fazla network kartının olduğu durumlarda istenilen network IP adresi üzerinden shared server bağlantılarının sağlanması için;
DISPATCHERS="(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.10.10)) (DISPATCHERS=2)"

  • Belirlenen port üzerinden dispatcherların yapılandırılması için;
DISPATCHERS="(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.10.10)(PORT=5000))(DISPATCHERS=5)"

  • Belirli dispatchere fiziksel network bağlantı sayısını azaltmak için bağlantı havuzu(connection pooling) etkinleştirilebilir. Bunun için POOL parametresi kullanılmaktadır.
DISPATCHERS="(PROTOCOL=TCP)(DISPATCHERS=1)(POOL=on)(TICK=1) (CONNECTIONS=1000)(SESSIONS=4000)"
  • Veritabanında birden fazla servisin olduğu durumlarda her bir servis için farklı dispatcher tanımlanabilmektedir. Bunun için ilgili dispatcher parametresinde SERVICE değeri eklenmelidir.
SERVICE_NAMES=stdby.orcl.com
DISPATCHERS="(PROTOCOL=tcp)(SERVICE=stdby.orcl.com)"
  • Kullanıcıların her seferinde sadece dispatcherlar üzerinden bağlantı kurmasını sağlamak için listener.ora dosyasında alttaki gibi eklenti yapabilirsiniz.
stdby=
(DESCRIPTION= 
(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.10.10)(PORT=1521))  (CONNECT_DATA=    
(SERVICE_NAME=stdby.orcl.com)    
(SERVER=shared)))
  • Bazı durumlarda bir kısım istemcinin dedicated server üzerinden, bir kısım istemcinin ise shared server üzerinden bağlantı açma ihtiyacı olabilir. Bilhassa, kısa süre içinde aşırı SGA tüketen uygulamaları çalıştıran istemcilerin, shared server yerine dedicated server kullanması önemle tavsiye edilir. Bu noktada, dedicated server üzerinden bağlantı kurması istenen istemcilerin profillerinde sql.net ora dosyası içine aşağıdaki parametre eklenmelidir.
USE_DEDICATED_SERVER = ON

0 yorum:

Yorum Gönder