Pages

4 Mart 2011 Cuma

Data Guarda bağlı bekleme olayları

Primary veritabanından standby veritabanına redo gönderirken ayrılan zaman iki ana bölüme ayrılır, networkun bir ucundan diğer ucuna geçerken zaman ve standby sunucu üzerinde diske yazarken geçen zaman. I/O olurken geçen zaman esnasında primary veritabanında sağlanan toplam zamanı ele geçiren bekleme olayları standby üzerinde izlenebilir.

Primary veritabanınından standby veritabanına ARCH veya LGWR prosesleri ile redo gönderirken meydana gelen bekleme olayları altta yer almaktadır. Bu veriler primary veritabanından elde edilir.

Olay İsmi
Proses
Tanımı
ARCH wait on ATTACH
ARCH
Bu bekleme olayı tüm arşivci prosesler tarafından yeni RFS bağlantıları meydana getirme süresindeki geçen süreyi izler.
ARCH wait on SENDREQ
ARCH
Bu bekleme olayı tüm arşivci prosesler tarafından arşiv dosyalarını standbya yazmakla birlikte lokal diskede yazma esnasında geçen süreyi izler.
ARCH wait on DETACH
ARCH
Bu bekleme olayı tüm arşivci prosesler tarafından RFS bağlantısını silme esnasında geçen süreyi izler.
LNS wait on ATTACH
LGWR
Bu bekleme olayı tüm LNS prosesleri tarafından  yeni bir RFS bağlantısı meydana getirme süresindeki geçen süreyi izler.
LNS wait on SENDREQ
LGWR
Bu bekleme olayı tüm LNS prosesleri tarafından alınan redoları diske yazmakla birlikte standby arşiv redo dosyalarını açmak ve kapatmak sırasında geçen süreyi izler.
LNS wait on DETACH
LGWR
Bu bekleme olayı tüm LNS prosesleri tarafından RFS bağlantısını silme sürecindeki geçen süreyi izler.
LGWR wait on LNS
LGWR
Bu bekleme olayı LNS prosesinden alınan mesajları beklerken LGWR prosesince geçen süreyi izler.
LNS wait on LGWR
LGWR
Bu bekleme olayı LGWR prosesinden alınan mesajları beklerken LNS prosesince geçen süreyi izler.
LGWR-LNS wait on channel
LGWR
Bu bekleme olayı  LGWR tarafından geçen zamanı veya mesajları almak için bekleyen LNS prosesleri tarafından geçen süreyi izler.

Bunun yanında primary veritabanında izlenmesi gereken önemli I/O olayları ise altta yer almaktadır.

Olay İsmi
Proses
Tanım
Log File Sync
LGWR
Ön planın bir işlemi commitleme zamanından,  LGWR prosesinin önplana commit işleminin tamamlamasının kabulüne kadar geçen bekleme süresidir. Kullanıcı oturumu commit yaptığında oturumun redo bilgisi redo log dosyasını boşaltma ihtiyacı duyar.  Kullanıcı oturumu LGWR prosesini log belleğini redo log dosyasına yazmakla görevlendirir. LGWR yazmayı bitirdiğinde bunu kullanıcı oturumuna ilan eder.
Log File Parallel Write
LGWR
LGWR I/O ları için commit yazma işlemini tamamlamak için  geçen zamandır. Redo kayıtlarının parallel olarak yazılmasına rağmen diskteki en son I/O işlemine kadar parallel yazma tamamlanmaz.
DB File Sequential Read
Foreground
Veritabanında ardışık okuma olurken oturum bekler. Bu olay aynı zamanda kontrol dosyası ve dumping data dosyası başlıklarını yeniden inşa etmek için kullanılır ve veritabanı dosya başlıklarını elde eder.


Alttaki sorgu fiziksel standby veritabanındaki I/O bekleme olaylarını listeler.

SQL> SELECT EVENT, TOTAL_WAITS, ROUND(TIME_WAITED/100) "TIME(S)",
          AVERAGE_WAIT*10 "AVG(MS)", TO_CHAR(SYSDATE, 'DD-MON-YYYY  
         HH:MI:SS') TIME
                   FROM V$SYSTEM_EVENT

Bu bekleme olayları için alınacak çözüm önlemleri ile ilgili olarak "Dataguard" kategorisi altında yer alan "Dataguard redo taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi" adlı makalemi referans alabilirsiniz.

0 yorum:

Yorum Gönder