Pages

31 Mart 2011 Perşembe

Oracle 11.2 veritabanında DBMS_SPACE_ADMIN paketi ile kullanılmayan segmentlerin düşürülmesi

Oracle 11.2.0 sürümü ile DBMS_SPACE_ADMIN paketi içerisinde gömülü gelen DROP_EMPTY_SEGMENTS prosedürünü kullanarak önceki sürümlerden migration sonucu gelen boş tablo ve partitionlara ait segmentleri düşürerek boş alan kazanabilmekteyiz. Bu prosedür ile bu boş tablolara bağlı olan index segmentleri gibi ilişkili objelerde düşürülmektedir. DROP_EMPTY_SEGMENTS prosedürünü kullanabilmek için veritabanının 11.2 uyumluluk seviyesinde olması gerekmektedir.

Aşağıdaki örnekte veritabanındaki her tablo taranarak boş segmentler düşürülmektedir.

BEGIN
DBMS_SPACE_ADMIN.DROP_EMPTY_SEGMENTS();
END;

Aşağıdaki örnek ise UXR şemasının TBLSTRSC tablosundaki boş segmentleri ilgili objeler(index vs.) ile birlikte düşürmektedir.

BEGIN
DBMS_SPACE_ADMIN.DROP_EMPTY_SEGMENTS(
schema_name => 'UXR,
table_name => 'TBLSTRSC);
END;

0 yorum:

Yorum Gönder