Pages

26 Eylül 2011 Pazartesi

Bilişim 2011 kongresi 26-29 Ekim 2011 tarihlerinde JW Marriott Hotel Ankara'da...


Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği ve bilişime taraf tüm kesimlerin sinerjisiyle oluşturulacak Bilişim2011, 26-29 Ekim 2011 tarihlerinde JW Marriott Hotel Ankara'da gerçekleştirilecektir. Etkinlikte daha güzel, yaşanılabilir, özgür ve demokratik bir dünya için "İnsan etkileşimi" doğrultusunda "Hukuk”, “Enerji”, “Sosyal Hareketler”, “Eğitim”, “Teknoloji”, “Sağlık” ve “İletişim Teknolojileri” gibi pek çok alanda farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır.

28. Ulusal Bilişim Kurultayın’da  akademik bildiriler, teknolojik ve uygulama bildirilerinden oluşan oturumlar düzenlenecektir. Ayrıca Doktora Tez Konu Tartışmaları adında isteyen doktora öğrencilerinin tez konu önerilerini özetle sunabilecekleri ve tartışılacağı özel oturumlar düzenlenecektir.

Detaylı bilgi için: http://www.bilisim.org.tr/index.html

Bildiri Konuları:

* Sosyal Yaşam, sanal psikoloji
* Demokrasi ve hukuk
* Bulut Bilişim
* Uluslararası Gündem (sosyal hareketlerin etkisi)
* Spor ve Özürlüler
* Çevre ve Ekoloji
* Bilişim ve Teknoloji Politikaları
* Açık Sistemler
* Bilgisayar Ağları ve Ağ Güvenliği
* Öbek Sistemler ve Paralel Hesaplama
* Bilgisayar Destekli Üretim/Tasarım
* Çoklu Ortam
* Sektörel Çözümler
* Mobil Uygulamalar
* Gömülü Sistemler için Yazılım uygulamaları
* Kamu ve Özel Sektörde Müşteri İlişkileri Yönetimi
* Otomatik Tanıma ve Veri Toplama
* Yazılım Geliştirme Araçları
* Görüntü İşleme
* Veri Tabanları ve Veri Madenciliği
* Internet Uygulamaları
* Yazılım Proje Yönetimi
* Veri Paylaşım ve Dağıtım Altyapısı
* Bilişim Standartları
* Elektronik Ticaret / Çevrimiçi Pazarlama
* Sayısal İmza
* Yazılım Kalite Denetimi
* Bilişim Teknolojilerinde Risk Yönetimi
* Finans Sektörü ve Bilişim
* Katma Değerli Web Hizmetleri
* Afet Yönetiminde Bilişim Teknolojileri
* Yapı ve Kentte Bilişim
* Geniş Bant, Internet
* Elektromanyetik Kirlilik
* Engelliler için Bilişim Uygulamaları
* Hizmet Odaklı Mimari (SOA)-Service Oriented Architecture
* Bilişim Suçları ve Bilişim Hukuku
* Bilişimde Kullanıcı Hakları Platformu
* Yerel Yönetimler
* Tıp Bilişimi
* Ev Uygulamaları


Özel Oturum:

* Doktora Tez Öneri Sunumları

0 yorum:

Yorum Gönder