Pages

16 Eylül 2011 Cuma

Paralel sorgu proseslerinin SQL_TRACE metodu ile izlenmesi

Bir veya daha fazla sayıda belirli paralel sorgu prosesinin SQL_TRACE ile izlemesini yapabilmek için, öncelikle aşağıdaki gibi izlenmesi gerekecek paralel sorgu proseslerinin tespit edilmesi gerekmektedir.

SQL> select inst_id,p.server_name,
p.status as p_status,
p.pid as p_pid,
p.sid as p_sid
from gv$px_process p
order by p.server_name;

Yukardaki sorgu sonucu p002 ve p003 adlı proseslerin izlenmesine karar verildiğini farzederek, aşağıdaki komutu kullanarak sadece bu iki proses için SQL_TRACE izlemesi etkinleştirilebilir.

SQL> alter system set events ‘sql_trace {process: pname = p002 | p003}’;

İzleme işlemi tamamlandığında ise aşağıdaki gibi devredışı bırakılabilmektedir.

SQL> alter system set events ‘sql_trace {process: pname = p002 | p003} off’;

** “Oracle 11g Performance Tuning Recipes- A problem solution approach” adlı kitaptan bir bölüm **

0 yorum:

Yorum Gönder