Pages

13 Ocak 2012 Cuma

RMAN KEEP FOREVER, KEEP UNTIL TIME ve FORCE komutları

Oracle 11g’de KEEP FOREVER seçeneği Oracle 10g’deki yapısına göre oldukça geliştirilmiş ve online yedekleri sürekli tutmaya yarayan arşivlenmiş loglar muhafaza edilmiştir. Oracle 10g’de, yedek alındıktan sonra zaman noktasında geri kurtarmaya izin veren KEEP FOREVER  seçeneğiyle alınan bu yedek ileri sarılabilmekteydi. Oracle 11g’de, KEEP seçeneği sadece yedeği sürekli tutacak gerekli olan arşivlenmiş logları muhafaza edecektir, böylece sadece yedeğin alındığı noktaya kadar geri kurtarmak için gereken bu yedek kullanılabilir. Bu yedek tamamlandıktan sonra oluşturulan arşivlenmiş logların muhafazasına gerek kalmaz ve DELETE OBSOLETE komutu ile bunlar kullanılmaz olarak işaretlenebilir.

Oysaki Oracle 10g’de, KEEP FOREVER komutuyla alınan yedeklerden sonra alınan bütün arşivlenmiş log yedeklerinin muhafaza edilmesi gerekmekteydi.  KEEP FOREVER komutunun çalışması için RMAN kataloğunun kullanılması gerekirken, KEEP UNTIL TIME komutu katalog gerektirmez.

KEEP ve FORCE takıları kullanılarak her ikisi arasındaki farkları aşağıda örneklendirmeye çalışacağım. Muhafaza periyodunun(retention period) sadece 1 gün olarak tanımlandığını varsayarak, 6 Ocak’ta yedek alacağım. Bu durumda bu yedekler 7 Ocak tarihinde kullanılmaz duruma düşecektir.

RMAN> show retention policy;
using target database control file instead of recovery catalog
RMAN configuration parameters for database with db_unique_name ORCL are:
CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 1 DAYS;

Şimdi bir yedek alacağım ve muhafaza periyodunu KEEP UNTIL TIME takısı kullanarak 2 gün olarak yapılandıracağım.

Veritabanı yedeği ile birlikte bu yedeğin sürekli olması için arşivlenmiş loglarda otomatik olarak yedeklenecektir. Bu yedeği tanımlamak için ‘RETAIN’ etiketini ekleyeceğim.

RMAN> backup database format ‘/u02/oracle/backup/bkp.%U’ tag ‘retain’ keep until time ‘sysdate+2′;

Starting backup at 06-JAN-12
current log archived

using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=11 device type=DISK
backup will be obsolete on date 08-JAN-12
archived logs required to recover from this backup will be backed up
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00002 name=/u01/oradata/orcl/sysaux01.dbf
input datafile file number=00001 name=/u01/oradata/orcl/system01.dbf
input datafile file number=00005 name=/u01/oradata/orcl/example01.dbf
input datafile file number=00003 name=/u01/oradata/orcl/undotbs01.dbf
input datafile file number=00004 name=/u01/oradata/orcl/users01.dbf
input datafile file number=00006 name=/u01/oradata/orcl/test01.dbf
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 06-JAN-12
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 06-JAN-12
piece handle=/u02/oracle/backup/bkp.0ilae8jn_1_1 tag=RETAIN comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:46

using channel ORA_DISK_1
backup will be obsolete on date 08-JAN-12
archived logs required to recover from this backup will be backed up
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
including current SPFILE in backup set
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 06-JAN-12
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 06-JAN-12
piece handle=/u02/oracle/backup/bkp.0jlae8l5_1_1 tag=RETAIN comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01

current log archived
using channel ORA_DISK_1
backup will be obsolete on date 08-JAN-12
archived logs required to recover from this backup will be backed up
channel ORA_DISK_1: starting archived log backup set
channel ORA_DISK_1: specifying archived log(s) in backup set
input archived log thread=1 sequence=118 RECID=117 STAMP=835596523
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 06-JAN-12
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 06-JAN-12
piece handle=/u02/oracle/backup/bkp.0klae8l6_1_1 tag=RETAIN comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01

using channel ORA_DISK_1
backup will be obsolete on date 08-JAN-12
archived logs required to recover from this backup will be backed up
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
including current control file in backup set
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 06-JAN-12
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 06-JAN-12
piece handle=/u02/oracle/backup/bkp.0llae8l7_1_1 tag=RETAIN comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 06-JAN-12

İKİNCİ DURUM
Aynı gün FORCE takısı kullanarak başka bir yedek alacağım ve bu yedeği ‘FORCE‘ etiketiyle tanımlayacağım.

RMAN> backup database format ‘/u02/oracle/backup/bkp.%U’ tag ‘force’ force;

Starting backup at 06-JAN-12
using channel ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00002 name=/u01/oradata/orcl/sysaux01.dbf
input datafile file number=00001 name=/u01/oradata/orcl/system01.dbf
input datafile file number=00005 name=/u01/oradata/orcl/example01.dbf
input datafile file number=00003 name=/u01/oradata/orcl/undotbs01.dbf
input datafile file number=00004 name=/u01/oradata/orcl/users01.dbf
input datafile file number=00006 name=/u01/oradata/orcl/example01.dbf
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 06-JAN-12
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 06-JAN-12
piece handle=/u02/oracle/backup/bkp.0mlae8p1_1_1 tag=FORCE comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:35
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
including current control file in backup set
including current SPFILE in backup set
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 06-JAN-12
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 06-JAN-12
piece handle=/u02/oracle/backup/bkp.0nlae8q4_1_1 tag=FORCE comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 06-JAN-12

RMAN> list backup of database summary;

List of Backups
===============
Key  TY LV S Device Type Completion Time #Pieces #Copies Compressed Tag
---- -- -- - ----------- --------------- ------- ------- ---------- ---
12   B  F  A DISK        06-JAN-12       1       1       NO      RETAIN
16   B  F  A DISK        06-JAN-12       1       1       NO       FORCE


7 Ocak – Muhafaza periyodunun bir gün sonrasında varsayılan yedeğin geçerliliğini yitirdiği tarih;

“1 gün” muhafaza periyodu sonunda geçerliliği yitirme ilkesi olsa bile, KEEP UNTIL takısı ile alınan yedekten, ki bu yedeğin 8 Ocak tarihinde geçersiz olacağı işaretlendiğinden dolayı, hala geri yükleme işlemi yapılabilmektedir.

RMAN> restore validate database from tag ‘retain’;
Starting restore at 07-JAN-12
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=11 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: starting validation of datafile backup set
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /u02/oracle/backup/bkp.0ilae8jn_1_1
channel ORA_DISK_1: piece handle=/u02/oracle/backup/bkp.0ilae8jn_1_1 tag=RETAIN
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: validation complete, elapsed time: 00:00:16
Finished restore at 07-JAN-12

8 Ocak – KEEP UNTIL TIME periyodunun geçerliliğini yitirdiği tarih (2 gün sonra)

DELETE OBSOLETE komutu kullanılarak eskimiş yedekleri silme işlemini yapacağım. “RETAIN’ etiketli yedeğinde silindiği görülecektir. Şimdi 7 Ocakta kullanılan aynı RESTORE VALIDATE komutu çalışmayacaktır.

RMAN> restore validate database from tag ‘retain’;
Starting restore at 08-JAN-12
using channel ORA_DISK_1

RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-03002: failure of restore command at 01/08/2012 14:24:35
RMAN-06026: some targets not found - aborting restore
RMAN-06023: no backup or copy of datafile 6 found to restore
RMAN-06023: no backup or copy of datafile 5 found to restore
RMAN-06023: no backup or copy of datafile 4 found to restore
RMAN-06023: no backup or copy of datafile 3 found to restore
RMAN-06023: no backup or copy of datafile 2 found to restore
RMAN-06023: no backup or copy of datafile 1 found to restore

Ancak, eğer aynı RESTORE VALIDATE komutu ‘RETAIN’ etiketi kullanılmadan çalıştırılırsa, başarılı şekilde çalışacak ve 1 günlük alıkoyma periyodu ilkesi ile DELETE OBSOLETE komutunun daha önceden çalıştırılmış olmasına rağmen, ‘FORCE’ etiketli yedekten geri yükleme işlemi yapılabilmektedir.

RMAN> restore validate database ;
Starting restore at 08-JAN-12
using channel ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: starting validation of datafile backup set
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /u02/oracle/backup/bkp.0mlae8p1_1_1
channel ORA_DISK_1: piece handle=/u02/oracle/backup/bkp.0mlae8p1_1_1 tag=FORCE
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: validation complete, elapsed time: 00:00:16
Finished restore at 08-JAN-12

0 yorum:

Yorum Gönder