Pages

10 Ocak 2011 Pazartesi

"ORA-32004 obsolete and/or deprecated parameter(s) specified" hata mesajı

"ORA-32004 obsolete and/or deprecated parameter(s) specified" hata mesajı ile karşılaşırsanız bunun sebebi spfile dosyanızda geçerli olmayan ve kullanılmayan başlangıç parametresinin olmasıdır.

Bu hata mesajından kurtulmak için önce hangi parametrelerin sistem tarafından kullanılmadığını görmemiz gerekmektedir.

SQL> select name, isspecified from v$obsolete_parameter where isspecified='TRUE';

Yukardaki sorgu sonucunda listelenen parametrelerinin her veritabanı açılışında bu hata mesajını verdiklerini artık biliyoruz. Şimdi bunları spfile dosyasından aşağıdaki gibi kaldırıyoruz.

SQL> startup
ORA-32004: obsolete and/or deprecated parameter(s) specified
ORACLE instance started.
Total System Global Area 167772160 bytes
Fixed Size 1247900 bytes
Variable Size 88081764 bytes
Database Buffers 75497472 bytes
Redo Buffers 2945024 bytes
Database mounted.
Database opened.

SQL> alter system reset log_archive_start scope=spfile sid='*' ;
System altered.

SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.

ORACLE instance shut down.

SQL> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 167772160 bytes
Fixed Size 1247900 bytes
Variable Size 88081764 bytes
Database Buffers 75497472 bytes
Redo Buffers 2945024 bytes
Database mounted.
Database opened.

0 yorum:

Yorum Gönder