Pages

7 Ocak 2011 Cuma

SRVCTL komutları ile Oracle RAC yönetimi

Server Control Utility(SRVCTL) komutları ile Oracle 10.1 RAC sürümünden itibaren alttakileri yapabiliriz.

  • ASM instance işlemleri
  • Veritabanını başlatmak ve durdurmak
  • Veritabanının konfigürasyonunu kontrol etmek
  • Veritabanının durumunu kontrol etmek
  • Mevcut veritabanı konfigürasyonunu değiştirmek veya kaldırmak
  • Yeni bir veritabanı konfigürasyonu eklemek
  • Veritabanını etkinleştirmek veya devredışı bırakmak

ASM instance eklemek/kaldırmak için;
$ srvctl add asm -n <düğüm_ismi > -i <asm_instance_adı> -o <oracle_home>
$ srvctl remove asm -n <düğüm_ismi> [ -i <asm_instance_adı> ]

ASM instance mevcut durumunu kontrol etmek, durdurmak veya başlatmak.
$ srvctl start asm -n <düğüm_ismi> [ -i <asm_instance_adı> ][ -o <başlatma_seçenekleri> ]
$ srvctl stop asm -n <düğüm_ismi,> [ -i <asm_instance_adı> ] [ -o
< başlatma_seçenekleri > ]

**başlatma_seçenekleri mount,nomount veya open olmaktadır. Varsayılan open’dır.**

ASM instance mevcut durumunu rac1 ve rac2 düğümlerinde kontrol etmek;
[oracle@rac1 oracle] $ srvctl status asm -n rac1
ASM instance +ASM1 is running on node rac1
[oracle@rac1 oracle] $ srvctl status asm -n rac2
ASM instance +ASM1 is not running on node rac2

ASM instance mevcut konfigürasyonunu kontrol etmek için;
 [oracle@rac1 oracle] $ srvctl config asm -n rac1
+ASM1 /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1
[oracle@rac1 oracle] $ srvctl config asm -n rac2
+ASM2 /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1

SRVCTL komutuyla aynı zamanda mevcut ASM instance etkinleştirmek veya devredışı bırakmak.
$ srvctl enable asm -n <düğüm_ismi> [ -i <asm_instance_adı> ]
$ srvctl disable asm -n <düğüm_ismi> [ -i <asm_instance_adı> ]

SRVCTL komutuyla RAC adlı veritabanını başlatmak/durdurmak için;
[oracle@rac1 oracle]$ srvctl start database –d RAC
[oracle@rac1 oracle]$ srvctl stop database –d RAC

SRVCTL komutuyla RAC adlı veritabanının konfigürasyonunu kontrol etmek;
[oracle@rac1 oracle]$ srvctl config database -d RAC -a
rac1 RAC1 /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1
rac2 RAC2 /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1
DB_NAME: RAC
ORACLE_HOME: /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1
SPFILE: +DISKGROUP1/RAC/spfileRAC.ora
DOMAIN: null
DB_ROLE: null
START_OPTIONS: null
POLICY: AUTOMATIC
ENABLE FLAG: DB ENABLED

RAC adlı veritabanının TNS girişi konfigürasyonunu kontrol etmek;
[oracle@rac1 oracle]$ srvctl config database -d RAC -t
SERVICE1 = (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=db_vip)(PORT=dedicated_port))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=SERVICE1)))
SERVICE2 = (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=db_vip)(PORT=dedicated_port))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=SERVICE2)))
SERVICE3 = (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=db_vip)(PORT=dedicated_port))
(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=SERVICE3)))

SRVCTL komutuyla RAC adlı veritabanının durumunu kontrol etmek;
[oracle@rac1 oracle]$ srvctl status database -d RAC
Instance RAC1 is running on node rac1
Instance RAC2 is not running on node rac2

SRVCTL komutuyla $ORACLE_HOME dizini içinde TEST adlı veritabanını eklemek için;
[oracle@rac1 oracle]$ srvctl add database -d TEST -o $ORACLE_HOME

SRVCTL komutuyla mevcut veritabanı konfigürasyonunu değiştirmek için;
[oracle@rac1 oracle]$ srvctl modify database -d name -p /u03/oradata/RAC/spfileRAC.ora
**Üstteki örnekte servis parametre dosyasını başka bir paylaşımlı lokasyona taşıyoruz.**

SRVCTL komutuyla TEST adlı veritabanı konfigürasyonunu kaldırmak için;
[oracle@london1 oracle]$ srvctl remove database -d TEST –f

SRVCTL komutuyla RAC adlı veritabanını devredışı bırakmak/etkinleştirmek için;
[oracle@rac1 oracle]$ srvctl disable database -d RAC
[oracle@rac1 oracle]$ srvctl enable database -d RAC

0 yorum:

Yorum Gönder