Pages

11 Ocak 2011 Salı

Standby veritabanına en son hangi redo logların uygulandığının gözlenmesi

Standby veritabanı üzerinde V$LOG_HISTORY görünümüne sorgu çekerek en son log sıra numarasındaki hangi kayıtların standby’a uygulandığını gözlemleyebiliriz.

SQL> SELECT THREAD#, MAX(SEQUENCE#) AS "LAST_APPLIED_LOG"
2> FROM V$LOG_HISTORY
3> GROUP BY THREAD#;

THREAD#    LAST_APPLIED_LOG
------------     ----------- ----------------
1                    745

Yukardaki örnekte 745 log sıra numarasına sahip arşiv redo log dosyası en son uygulanan kayıttır. Bunun yanında standby veritabanında V$ARCHIVED_LOG görünümünün APPLIED kolonu hangi logun standby’a uygulandığını listelemektedir.
APP kolonu altında YES adı altındaki satırlar o logların uygulandığını belirtmektedir.

SQL> SELECT THREAD#, SEQUENCE#, APPLIED FROM V$ARCHIVED_LOG;

THREAD#    SEQUENCE#  APP
----------       -------------------  -------
1                      2                      YES
1                      3                      YES
1                      4                      YES
1                      5                      YES
1                      6                      YES
1                      7                      YES
1                      8                      YES
1                      9                      YES
1                      10                    YES
1                      11                    NO

10 rows selected.

0 yorum:

Yorum Gönder