Pages

17 Aralık 2010 Cuma

Aynı sunucu üzerinde Oracle 9i veritabanının klonlanması

1. Aynı Windows sunucu üzerinde Database Configuration Assistant kullanarak kaynak veritabanı ile aynı SID de bir veritabanı oluşturun.
2. Hedef veritabanı kurulduktan sonra bu veritabanını kapatın (shutdown immediate)
3. Hedef veritabanını kapatın ve kaynak veritabanı veri dosyalarını kaynak veritabanı veri dosyalarının dizinine kopyalayın.
4. Kaynak veritabanını başlatın.
5. Klon veritabanında kullanılmak üzere alttaki gibi bir backup kontrol dosyası oluşturun.

CREATE CONTROLFILE SET DATABASE "<SID_of_clone_database>" RESETLOGS
NOARCHIVELOG
-- SET STANDBY TO MAXIMIZE PERFORMANCE
MAXLOGFILES 5
MAXLOGMEMBERS 3
MAXDATAFILES 100
MAXINSTANCES 1
MAXLOGHISTORY 4991
LOGFILE
GROUP 1 'D:\Oracle\Oradata\NUNDQOL\REDO01.LOG' SIZE 100M,
GROUP 2 'D:\Oracle\Oradata\NUNDQOL\REDO02.LOG' SIZE 100M,
GROUP 3 'D:\Oracle\Oradata\NUNDQOL\REDO03.LOG' SIZE 100M
-- STANDBY LOGFILE
DATAFILE
'E:\oracle\oradata\NUNDQOL\SYSTEM01.DBF',
'E:\oracle\oradata\NUNDQOL\UNDOTBS01.DBF',
'E:\ORACLE\ORADATA\NUNDQOL\CWMLITE01.DBF',
'E:\oracle\oradata\NUNDQOL\DRSYS01.DBF',
'E:\ORACLE\ORADATA\NUNDQOL\ODM01.DBF',
'E:\oracle\oradata\NUNDQOL\NUNTQOL.DBF',
'E:\oracle\oradata\NUNDQOL\NUNTQOL_IAM.DBF',
'E:\oracle\oradata\NUNDQOL\INDX01.DBF',
'E:\oracle\oradata\NUNDQOL\TOOLS01.DBF',
'E:\oracle\oradata\NUNDQOL\USERS01.DBF',
'E:\oracle\oradata\NUNDQOL\XDB01.DBF';

6.  Klon veritabanının varsayılan kontrol dosyası lokasyonlarındaki tüm mevcut kontrol dosyalarını silin.
7.  Klon veritabanını NOMOUNT modunda başlatın(STARTUP NOMOUNT).
8.  Klon veritabanında yeni kontrol dosyaları oluşturmak üzere üstte hazırladığınız backup kontrol dosyasını çalıştırın.
9.  Klonlama işlemini başarıyla sonlandırmak için alttaki komutları çalıştırın.
     
     RECOVER DATABASE UNTIL CANCEL USING BACKUP CONTROLFILE;
     ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS;

0 yorum:

Yorum Gönder