Pages

20 Aralık 2010 Pazartesi

Oracle 10g için Linux kernel parametresi hesaplaması

 /etc/sysctl.conf içi parametre değeri
Tanımı
MINIMUM Değer
Hesaplama
net.wmem_max

Maksimum gönderilen TCP paket değeri - byte
1048576
(100Mbps bant genişliği ve ortalama 5.2 saniyelik latency değeri için)
>= 1048576
Formulü -> BDP = bant_genişliği_bytedeğeri* RTT(saniye) değeri ile çıkan sonucun 2 katıdır.
net.wmem_default

Varsayılan gönderilen TCP paket değeri - byte
262144
>= 262144
net.wmem_max değerinin dörtte biridir.
net.rmem_max

Maksimum alınan TCP paket değeri - byte
4194304
>= 4194304
net.wmem_max değerinin 4 katıdır.
net.rmem_default

Ortalama alınan TCP paket değeri - byte
262144
>= 262144
net.wmem_max değerinin dörtte biridir.
net.ip_local_port_range
Kullanılacak minumum ve maksimum port sayısı
Minimum: 9000
Ayar yoktur. Sabitleyin
Maximum: 65500
kernel.shmmni
Sistem tarafında paylaşımlı bellek segment sayısı
4096
4096'ya  fikslenmektedir. PAGE_SIZE değeridir.Huge pages kullanıldığında değer dahada yüksek olacaktır. 
kernel.shmmax
Linux prosesisinin ayırdığı maksimum single paylaşımlı bellek segment  boyutu (bytes değeri olarak)
1/2 den 2/3 e kadar fiziksel bellek değeri; 32 bit için max. 4GB -1, 64 bit için max. 4TB.
en yüksek SGA_MAX_SIZE değeri, SGA_TARGET,MEMORY_MAX_SIZE veya tüm instancelerin MEMORY_TARGET değeri

Varsayılan: 536870912
kernel.shmall
Sistem tarafında kullanabilen paylaşımlı bellek sayfalarının toplam sayısı
2097152
shmmax/PAGE_SIZE

(PAGE_SIZE değeri Big/Huge Pages kullanılmadığı takdirde genellikle 4096 byte'dır.

PAGESIZE şu şekil bulunur:
"getconf PAGESIZE"
kernel.sem:semopm
semop çağrısı olarak maksimum operasyon sayısı
100
semmsl değerine eşit
kernel.sem:semmsl
Her set için toplam semaphores
256. Enaz 100 tavsiye edilir.
Maksimum(PROCESS değeri) +10
kernel.sem:semmns
Sistem tarafında toplam semaphores sayısı
32000
semmsl * semmni 


kernel.sem:semmni
Toplam semaphores seti
128. Enaz 100 olması tavsiye edilir.
semmsl / semmns
kernel.msgmax
Maksimum mesaj kuyruk boyutu
8192
Fiziksel RAM değeri (MB olarak)
fs.file-max
Sistem tarafında maksimum açılacak dosya sayısı
327679
512 * PROCESSES
kernel.sem
Eşzamanlı bekleyen I/O çağrıları
250 32000 100 128


  • 250 değerinin olduğu kısım SEMMSL değeridir ve 64 bit Oracle 10g platformunda PROCESSES parametre değerinin on katı olması lazımdır.
  • 32000 değerinin olduğu kısım SEMMSL*SEMMNI değeri çarpımı çıkan değer olması gerekir.
  • 100 değerinin olduğu kısım SEMOPM değeridir ve SEMMSL ile aynı değerde tutulması tavsiye edilir.  • 0 yorum:

    Yorum Gönder