Pages

19 Aralık 2010 Pazar

"ORA-01555 Snapshot Too Old" mesajı

ORA-01555 Snapshot Too Old hata mesajı undo segmentin yeterli büyüklükte olmaması veya undo retention parametresinin değerinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

Eğer undo segmentiniz yeterli büyüklükte ise bu durumda undo retention değerini alttaki sorgu sonucunda tavsiye edilen optimal değere  "ALTER SYSTEM SET UNDO_RETENTION = <optimal_undo_retention_value>" ile yükseltmeniz tavsiye edilir.

SELECT d.undo_size/(1024*1024) "ACTUAL UNDO SIZE [MByte]",
SUBSTR(e.value,1,25) "UNDO RETENTION [Sec]",
ROUND((d.undo_size / (to_number(f.value) *
g.undo_block_per_sec))) "OPTIMAL UNDO RETENTION [Sec]"
FROM (
SELECT SUM(a.bytes) undo_size
FROM v$datafile a,
v$tablespace b,
dba_tablespaces c
WHERE c.contents = 'UNDO'
AND c.status = 'ONLINE'
AND b.name = c.tablespace_name
AND a.ts# = b.ts#
) d,
v$parameter e,
v$parameter f,
(
SELECT MAX(undoblks/((end_time-begin_time)*3600*24))
undo_block_per_sec
FROM v$undostat
) g
WHERE e.name = 'undo_retention'
AND f.name = 'db_block_size'


Undo segmentinizin Oracle 9i veritabanınca tavsiye edilen ebadını öğrenmek için ise alttaki sorguyu çalıştırabilirsiniz.

SELECT d.undo_size/(1024*1024) "ACTUAL UNDO SIZE [MByte]",
       SUBSTR(e.value,1,25) "UNDO RETENTION [Sec]",
       (TO_NUMBER(e.value) * TO_NUMBER(f.value) *
       g.undo_block_per_sec) / (1024*1024)
      "NEEDED UNDO SIZE [MByte]"
  FROM (
       SELECT SUM(a.bytes) undo_size
         FROM v$datafile a,
              v$tablespace b,
              dba_tablespaces c
        WHERE c.contents = 'UNDO'
          AND c.status = 'ONLINE'
          AND b.name = c.tablespace_name
          AND a.ts# = b.ts#
       ) d,
      v$parameter e,
       v$parameter f,
       (
       SELECT MAX(undoblks/((end_time-begin_time)*3600*24))
         undo_block_per_sec
         FROM v$undostat
       ) g
 WHERE e.name = 'undo_retention'
  AND f.name = 'db_block_size';

0 yorum:

Yorum Gönder