Pages

25 Aralık 2010 Cumartesi

Önbellekte paylaşımlı bellek kullanım büyüklüğüne göre SQL işlemleri

Alttaki sorgu sonucu buffer cache içinde 1 MB 'dan büyük paylaşımlı bellek kullanan sorgular listelenmektedir. Bu sonuç ile SQL Area içinde o an işlem gören SQL cümleleri için tahsis edilen paylaşımlı bellek miktarı yanında hard parse ve execute oranları gözlemlenebilir ve bunun neticesinde hangi SQL cümlesinde iyileştirme yapılması gerektiği anlaşılabilir.

SELECT substr (sql_text, 1,100) "Stmt", count (*) "Count",
round(sum (sharable_mem)/1024/1024,2) ||' MB' "Mem",
sum (users_opening) "Open",
sum(parse_calls) "Hard Parses",
sum (executions) "Exec"
FROM v$sql
GROUP BY substr (sql_text, 1,100)
HAVING round(sum (sharable_mem)/1024/1024,2)>1;

0 yorum:

Yorum Gönder